Dėkojame už Jūsų paramą!

Aukas galima pervesti į rinkimų sąskaitą:

Paramos gavėjas: Laisvės partija
Sąskaitos Nr.:  LT887300010182045744
Mokėjimo paskirtis: žodžiai „Auka Dainiui Žalimui“ ir asmens kodas, jeigu aukojama daugiau nei 50 eurų

Paremti per el. bankininkystę:

Aukodami ir pateikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate, kad:

 • Jūsų pateiktų duomenų valdytojas – Laisvės partija, kodas 305205154, Gedimino pr. 64 A-27, Vilnius, info@laisvespartija.lt;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas – susisiekti su Jumis, informuoti Jus apie Respublikos Prezidento rinkimų naujienas, renginius, susitikimus ir kt., pasiūlyti Jums tapti partijos nariais, savanoriais, paremti kandidatą į Respublikos Prezidentus;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
 • Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau negu būtina tikslui pasiekti (bet ne ilgiau nei metus laiko nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos);
 • duomenys gali būti pateikti institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: duomenuapsauga@laisvespartija.lt;

Jūs turite šias teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • jeigu duomenys yra tvarkomi, remiantis sutikimu, bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą;
 • pateikti skundą valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Atmintinė aukotojui

Aukoti 2024 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų kampanijai gali tik fiziniai asmenys. Aukoti galima kelis kartus.

Aukoti daugiau negu 50 eurų gali tik tas fizinis asmuo, kuris yra deklaravęs savo pajamas už praėjusius 2022 metus. Aukojant 50 eurų ir mažiau šis reikalavimas netaikomas.

Jeigu aukojate daugiau nei 50 eurų, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti žodį „Auka“ ir savo asmens kodą. Ši informacija reikalinga, kad galėtume deklaruoti Jūsų auką Vyriausiąjai rinkimų komisijai kaip reikalauja įstatymas. Asmens kodas viešai neskelbiamas.

Bendra aukotojo aukų, išskyrus mažas aukas, ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 proc. aukotojo deklaruotų metinių pajamų.