Pasimatuok Prezidentą!

Ar turėtume didinti finansavimą gynybai? Ar Prezidentui reikėtų skirti didesnį dėmesį pažeidžiamiausiems visuomenės nariams? Ar Prezidentas turi būti teisingas visiems?

Atlik testą ir sužinok, ar Dainiaus Žalimas yra Tavo Prezidentas!

Ar pritari, kad gynybai turi būti skirta daugiau nei 3 proc. BVP?

Teisingai! Jūsų nuomonė nesutampa

Ar pritari, kad Lietuvai būtina stiprinti savo gynybos pramonę?

Teisingai! Jūsų nuomonė nesutampa

Ar pritari, kad Lietuva privalo būti ES ir NATO politikos formavimo smaigalyje ir siekti savo partnerių, tokių kaip Ukraina, narystės NATO ir ES?

Teisingai! Jūsų nuomonė nesutampa

Ar pritari, kad žmogaus teisių užtikrinimas yra vakarietiškos demokratijos pamatas?

Teisingai! Jūsų nuomonė nesutampa

Ar pritari, kad Lietuvoje kol kas ne visų žmonių teisės yra vienodai ginamos ir užtikrinamos?

Teisingai! Jūsų nuomonė nesutampa

Ar pritari, kad Prezidentas privalo laiku komplektuoti profesionalių teisėjų korpusą ir reikalauti jų atskaitomybės visuomenei?

Teisingai! Jūsų nuomonė nesutampa

Ar pritari, kad daugybinė pilietybė turi būti suteikta draugiškose šalyse gyvenantiems lietuviams?

Teisingai! Jūsų nuomonė nesutampa

Ar pritari, kad Lietuva turi tapti Europos klimato politikos ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo lydere?

Teisingai! Jūsų nuomonė nesutampa

Ar pritari, kad Prezidentas turi būti vienodai teisingas visiems?

Teisingai! Jūsų nuomonė nesutampa

Pasimatuok Prezidentą

Deja, tačiau Jūsų nuomonė neatitinka nei vienu klausimu. Tačiau bet kuriuo atveju susipažinkite su Dainiaus Žalimo programa Lietuvai: https://bit.ly/ManoVizijaLietuvai

Nors ir Jūsų nuomonė su Dainiaus beveik nesutampa, tačiau bet kuriuo atveju kviečiame susipažinti su jo programa Lietuvai: https://bit.ly/ManoVizijaLietuvai

Nors ir Jūsų nuomonė su Dainiaus beveik nesutampa, tačiau bet kuriuo atveju kviečiame susipažinti su jo programa Lietuvai: https://bit.ly/ManoVizijaLietuvai

Tavo nuomonė dalimi klausimų sutampa su Dainiaus! Kviečiame susipažinti su jo programa Lietuvai: https://bit.ly/ManoVizijaLietuvai

Tavo nuomonė dalimi klausimų sutampa su Dainiaus! Kviečiame susipažinti su jo programa Lietuvai: https://bit.ly/ManoVizijaLietuvai

Tavo nuomonė dauguma klausimų sutampa su Dainiaus! Kviečiame susipažinti su jo programa Lietuvai: https://bit.ly/ManoVizijaLietuvai

Tavo nuomonė dauguma klausimų sutampa su Dainiaus! Kviečiame susipažinti su jo programa Lietuvai: https://bit.ly/ManoVizijaLietuvai

Tavo nuomonė beveik sutampa su Dainiaus! Kviečiame susipažinti su jo programa Lietuvai: https://bit.ly/ManoVizijaLietuvai

Tavo nuomonė beveik sutampa su Dainiaus! Kviečiame susipažinti su jo programa Lietuvai: https://bit.ly/ManoVizijaLietuvai

Galime užtikrintai pasakyti, kad TAVO kandidatas - Dainius Žalimas! Susipažink su jo programa: https://bit.ly/ManoVizijaLietuvai