DAINIUS ŽALIMAS

TEISINGAS VISIEMS!

Apie mane

"Mūsų valstybės Konstitucija sako, kad mūsų šalis turi būti teisinga vienodai visiems. Toks turi būti ir jos Prezidentas. Teisingas visiems."

Esu teisininkas, konstitucinės ir tarptautinės teisės profesorius.
Septynerius metus man pirmininkaujant Konstituciniam Teismui, buvo priimta daugiau nei 250 sprendimų. Labiausiai didžiuojuosi tais Teismo sprendimais, kuriais reikšmingai sustiprinti mūsų šalies valstybingumo pamatai ir Lietuvos vakarietiška geopolitinė kryptis, pakirpti sparnai politiniam populizmui. Kaip nepakeičiamos konstitucinės vertybės įtvirtintos valstybės nepriklausomybė, pliuralistinė demokratija, prigimtinės žmogaus teisės, taip pat visateisė mūsų narystė NATO ir Europos Sąjungoje.

Mano veikla

Man svarbu, kad Lietuvoje augtų profesionali, pilietiška ir europietiška jaunoji teisininkų karta, todėl jau du dešimtmečius dėstau universitetuose, šiuo metu vadovauju VDU Teisės fakultetui

Esu valstybininkas

Savo profesinį gyvenimą pradėjau nagrinėdamas Kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo akto principus. Jie sugulė ne tik į Konstitucinio Teismo sprendimus, bet ir į daugybę knygų, straipsnių, įstatymų, valstybės pozicijų tarptautinėje arenoje. Būdamas krašto apsaugos ministrų patarėju, parengiau teisinį kelią Lietuvos stojimui į NATO.

Principingai ginu žmogaus teises

Pabrėšiu – kiekvieno žmogaus teisę oriai ir saugiai gyventi pagal savo įsitikinimus, pažiūras, gyvenimo būdą, kaip tai numato Konstitucija.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinas

Džiaugiuosi, kad mano darbus įvertina. Už nuopelnus Lietuvai ir mūsų šalies vardo garsinimą pasaulyje esu apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi.

Parama Ukrainai

Savo iniciatyva organizuoju ir vežu paramą Ukrainos kariams, prisidėjau prie Ukrainos Konstitucijos pataisų, įtvirtinančių narystės ES ir NATO siekį. Linkiu jiems laimėti šį Nepriklausomybės karą. Ukrainos pergalę suvokiu kaip mūsų valstybingumo garantą.

Specialūs tribunolai agresijai prieš Ukrainą

Pirmasis Lietuvoje pradėjau kelti idėjas dėl specialių tribunolų agresijai prieš Ukrainą ir nusikaltimams žmoniškumui prieš Baltarusijos pilietinę visuomenę, siekiu patraukti baudžiamojon atsakomybėn šių nusikaltimų kaltininkus.

Gyniau Lietuvos nepriklausomybę

1991 metais septyniolikmetis tapau šauliu ir dalyvavau ginant atkurtą Lietuvos nepriklausomybę.

Vilnietis

Esu vilnietis. Čia gimiau, čia gyvena mano tėtis, čia auga mano vaikai. Su žmona Ingrida sieja ne tik teisininko profesija, bet ir bendros vertybės, žiūrėjimas viena kryptimi … ir kartu jau parašyta bei šiuo metu rašoma nauja knyga.

Aistra futbolui

Daug metų esu praleidęs „Žalgirio“ stadione, Pietų IV fanų tribūnoje. Futbolas tada buvo mano paauglystės aistra ir protesto prieš okupaciją forma.

Programa lengvai suprantama kalba

Siekiu, kad į valstybę būtų įtraukti visi mūsų piliečiai, todėl mano vizija Lietuvai galite rasti ir lengvai suprantama kalba.

Dėkoju Miglei Baltrūnaitei ir Pal. J. Matulaičio socialinio centro lankytojams už programos tikrinimą!

Mano pasisakymai

Susitikime!

Turite klausimų?

Parašykite man žinutę ir mano komanda su Jumis susisieks!

Siųsdami žinutę ir pateikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate, kad:

 • Jūsų pateiktų duomenų valdytojas – Laisvės partija, kodas 305205154, Gedimino pr. 64 A-27, Vilnius, info@laisvespartija.lt ;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas – susisiekti su Jumis, informuoti Jus apie Respublikos Prezidento rinkimų naujienas, renginius, susitikimus ir kt., pasiūlyti Jums tapti partijos nariais, savanoriais, paremti kandidatą į Respublikos Prezidentus;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
 • Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau negu būtina tikslui pasiekti (bet ne ilgiau nei metus laiko nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos);
 • duomenys gali būti pateikti institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: duomenuapsauga@laisvespartija.lt ;
 • Jūs turite šias teises:
 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • jeigu duomenys yra tvarkomi, remiantis sutikimu, bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą;
 • pateikti skundą valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt ).

Pasimatuok Prezidentą!

Ar turėtume didinti finansavimą gynybai? Ar Prezidentui reikėtų skirti didesnį dėmesį pažeidžiamiausiems visuomenės nariams? Ar Prezidentas turi būti teisingas visiems?

Atlik testą ir sužinok, ar Dainiaus Žalimas yra Tavo Prezidentas!